Amirul Arif Ahmad Faris

My photo
The name goes by Amirul Arif | I am 16! | Just an ordinary boy who loves blogging | Add me on Facebook if you know me :D

My Words!

I maybe a stranger to you guys,
But once you know me,
I maybe different from what you had thinked,
I may be a good person, or a bad person ;)
Pick your friends carefully and wisely.

Bands,Singer?

Muse Paramore Arctic Monkeys Blink 182 AVA GreenDay Bunkface

Wednesday, February 10, 2010

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

Sebelum itu,aku menulis post ini bukan disebabkan sekolah aku dianugerahi Sekolah Berprestasi Tinggi,tapi hendak kongsi dengan kamu semua pelbagai ciri tentang anugerah yang berprestij ini.Jadi,kepada pembaca yang sekolahnya belum dinobatkan,sila tumpukan perhatian.Berikut ialah hasil carian dan temu ramah saya dengan guru dan Pengetua saya sendiri.

SBT ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti yang tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan' Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa.

Sekolah-sekolah ini hendaklah memenuhi Prasyarat berikut :

1. Pencapaian akademik yang menunjukkan trend menaik bermula dengan Take Off Value (TOV) sekurang-kurangnya 80% dalam peperiksaan awam (UPSR dan SPM);
2. Pencapaian Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) atau instrumen yang setaraf dengannya sekurang-kurangnya 90% dalam semua dimensi;
3. Menerima pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa:
4. Berjaya melahirkan personaliti-personaliti unggul (towering personalities) yang menerajui kepimpinan negara, negeri, organisasi dan komuniti;
5. Menjadi penanda aras dan contoh bagi sekolah-sekolah lain dari dalam dan luar negara;
6. Wujud permuafakatan yang jitu antara sekolah dengan masyarakat yang memberi impak kepada keberkesanan dan kecemerlangan pendidikan di sekolah;
7. Mempunyai jaringan yang aktif dengan sekolah-sekolah sama ada di dalam negeri atau di peringkat antarabangsa menerusi pelbagai bentuk program; dan
8. Membina jaringan dengan institusi pendidikan tinggi di dalam dan di luar negara.

Ciri-Ciri Sekolah Berprestasi Tinggi

Pemimpin Sekolah

1. Boleh deliver, mempunyai akauntabiliti dan kredibiliti dalam pengurusan sekolah.
2. Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) berpandukan garis panduan Pengurusan Berasaskan Sekolah yang disediakan oleh KPM bagi peningkatan sekolah, guru dan murid.
3. Meningkatkan penglibatan sekolah ke peringkat antarabangsa.
4. Membangunkan bakat kepimpinan guru dan murid.
5. Sentiasa bersedia untuk dinilai oleh KPM dan pihak luar.
6. Proaktif dalam melaksanakan perubahan dan pembaharuan.


Guru Sekolah

1. Boleh deliver, mempunyai akauntabiliti dan kredibiliti dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
2. Menyediakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) berpandukan garis panduan Pengurusan Berasaskan Sekolah yang disediakan oleh KPM bagi peningkatan murid.
3. Membantu meningkatkan penglibatan sekolah ke peringkat antarabangsa.
4. Membangunkan bakat kepimpinan murid.
5. Sentiasa bersedia untuk dinilai oleh KPM dan pihak luar.
6. Proakif dalam melaksanakan perubahan dan pembaharuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.


Murid Sekolah

1. Menyediakan sasaran tahunan bagi peningkatan diri sendiri.
2. Bertanggungjawab untuk pembelajaran kendiri.
3. Berupaya mengendali dan menguruskan diri dan aktiviti sekolah
4. Bekerjasama dalam kumpulan dan dapat berkomunikasi dengan berkesan.
5. Menggunakan kuasa autonomi yang diberi dengan berkesan.


Kategori Sekolah

1. Sekolah Kerajaan
2. Sekolah Bantuan Kerajaan


Jangka Masa Pelaksanaan
2010 : 20 buah sekolah
2011 : 30 buah sekolah
2012 : 50 buah sekolah

Ciri – ciri Utama SBT

* Kepemimpinan
* Pengurusan
* Pencapaian
* Kejayaan
* Perhubungan
* Identiti Kendiri
* Pembelajaran Terarah Kendiri
* Sistem Bekerja Berprestasi Tinggi
* Kesaksamaan
* Timbal - Balas
* Penurunan Kuasa


Pelan Strategik SBT
Fokus 1 : Kepemimpinan Berprestasi Tinggi
Fokus 2 : Mengamalkan Pengurusan Berasaskan Sekolah
Fokus 3 : Mewujudkan Akauntabiliti
Fokus 4 : Piawaian dan Penandaarasan
Fokus 5 : Malaysia Menjadi Pusat Kecemerlangan
Fokus 6 : Menerajui Perubahan dan Pembaharuan

lmpak Sekolah Berprestasl Tinggi

Pemimpin

1. Pengiktirafan sebagai pemimpin yang berwibawa.
2. Mempunyai kuasa autonomi untuk Pengurusan Berasaskan Sekolah.
3. Menerima ganjaran dalam bentuk bonus.
4. Berpeluang mendapat guru pakar dan guru cemerlang.
5. Berpeluang memilih guru yang efektif.
6. Berpeluang memilih murid yang sesuai.

Guru

1. Pengiktirafan sebagai guru yang berkesan.
2. Mempunyai kuasa autonomi untuk Pengurusan Berasaskan Sekolah.
3. Ganjaran dalam bentuk bonus.

Murid

1. Murid berkemahiran dalam pengurusan diri, bekerja dalam kumpulan,berkomunikasi secara efeKif dan berkebolehan bersaing di arena antarabangsa.
2. Berpeluang untuk memasuki universiti yang terkemuka di dunia
3. Murid dikecualikan daripada mengikuti beberapa subjek tertentu peringkat ijazah di institusi pengajian tinggi.
4. Murid di tempatkan di kelas mengikut kebolehan/ kemampuan tanpa berdasarkan umur.
5. Murid boleh mengambil peperiksaan awam mengikut kebolehan yang tidak berdasarkan umur.
6. Murid memasuki IPTA tanpa berdasarkan umur.
7. Murid mampu menjadi pesaing di peringkat dunia dalam mana-mana bidang yang mereka ceburi.
8. Murid menerima P & P daripada guru-guru pakar dan cemerlang berasaskan data empirikal.
9. Murid berpeluang untuk menyertai peperiksaan luar negara.
10. Murid terdedah kepada teknologi terkini dalam pendidikan.


Kekangan

1. Kewangan dalam membangunkan Sekolah Berprestasi Tinggi.
2. Kekurangan sumber kakitangan untuk pergi ke sekolah-sekolah bagi tujuan pemantauan dan penilaian Sekolah Berprestasi Tinggi.
3. Pekeliling dan Peraturan Pelajaran yang sedia ada menyekat pelajar menempatkan diri di peringkat tinggi dalam tempoh yang singkat kerana terdapatnya had umur.
4. Wujudnya birokrasi dalam pentadbiran melambatkan sesuatu program dilaksanakan.
5. Sikap, kurang kemahiran mengurus dan kepemimpinan pengetua / guru besar boleh menjadi penghalang kepada kejayaan program.


Cadangan

1. Pelaksanaan konsep SBT akan melibatkan implikasi kewangan dan perjawatan. Oleh itu, adalah dicadangkan untuk mewujudkan satu sektor baru bagi memastikan SBT berupaya dilaksanakan dengan efisien.
2. Memberi ganjaran yang setimpal kepada Pengetua, Guru besar dan guru-guru yang telah menunjukkan prestasi cemerlang selari dengan cadangan YAB Perdana Menteri ketika membentangkan NKRA berkenaan;
3. Memerlukan pindaan dan semakan kepada peraturan pendidikan dan Surat – surat Pekeliling lkhtisas/ Surat Siaran yang berkaitan;
4. Menyediakan maklumat kepada SBT mengenai peperiksaan luar negara (LPM/MPM)
5. Biasiswa diberi kepada pelajar SBT yang berjaya memasuki lnstitut terkemuka di luar negara (Bahagian Tajaan)


Please "LIKE" :D

0 noises: